STRONA STARTOWA

NASZA FIRMA W LICZBACH

Lat na rynku
Zrealizowanych projektów
1
Kilometrów rur
1

o NAS

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nasze firmy:

od 1984 roku

od 2013 roku

logo firma niewiadomski v2 v15
Niewiadomski sp z oo ver1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe NIEWIADOMSKI Sp. z o.o.
„NIEWIADOMSKI” Sp. z o.o.

Usługi: w zakresie budownictwa przy realizacji systemów wodno-kanalizacyjnych oraz robót drogowych

Usługi w zakresie gospodarowaniem odpadami

Usługi w zakresie budownictwa przy realizacji systemów wodno-kanalizacyjnych oraz robót drogowych

To robimy w budownictwie:

Oczyszczalnie ścieków

Kanalizacyjna sanitarna

Wodociągi

Kanalizacja deszczowa

Przepompownie ścieków

Zagospodarowanie terenu

To robimy w ochronie środowiska:

Odbiór odpadów

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów segregowanych

Odbiór odpadów budowlanych

Wynajem kontenerów

Zapytaj nas

PORTFOLIO

Lista najważniejszych zrealizowanych projektów w zakresie budowy systemów wodno-kanalizacyjnych oraz dróg:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym”(dla PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROGBUD Świebodzin)

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek – projekt zasadniczy (dla GMINY ZBĄSZYNEK)

Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - zad nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie (dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze)

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kursko (dla Gminy Międzyrzecz)

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Łagów: ul. Paderewskiego, Jodłowa, Wrzosowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Krótka, Bukowa, Leśna, Modrzewiowa i Podgórna" prowadzonych dla inwestycji pn. „Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w gminie Łagów” dla Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Budowlanych Dionizy Woiński Krzeszyce

Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa w ramach budowy Autostrady A-2 Świecko - Nowy Tomyśl; odcinek 5.6 Trzciel – Nowy Tomyśl; 5.5.2 Myszęcin – Trzciel (dla STRABAG Sp. z o.o. Pruszków)

Kanalizacja deszczowa w ramach Przebudowy ulicy Dudka, Przemysłowej, Ostrówek i Leśnej w Sulęcinie (dla BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. Wrocław)

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach Budowy drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wlkp. odc. III (dla BERGER BAU POLSKA sp. z o.o. Wrocław)

Chodnik wraz z zjazdami w ulicy Wybudowanie w Międzyrzeczu w ramach Przebudowy i rozbudowy ulicy Konstytucji 3 Maja (1213F) i Spokojnej (102140F) – Gmina Międzyrzecz – Powiat Międzyrzecki (dla INFRAKOM Sp. z o.o. Wolsztyn)

Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, Międzyrzecz os. Zachodnie - etap I, II, III (dla Gminy Międzyrzecz)

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 1218F w m. Rzeczyca (dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. DROGBUD Świebodzin)

Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Ociosna – Skwierzyna od km 206+400 do km 209+950 (dla BILFINGER BERGER INFRASTRUKTURA sp. z o.o. Wrocław i WARSZAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH s.a. Warszawa)

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do m. Garbicz – etap I – Aglomeracja Boczów (dla Miasta Torzym)

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec, Skoki, Kuźnik (dla Gminy Międzyrzecz)

Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin

Budowa zamkniętego (podciśnieniowego) układu tłocznego do przesyłania ścieków sanitarnych z miejscowości Kalsko do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółwin wraz z budową przepompowni ścieków z komorą krat w miejscowości Żółwin, gmina Międzyrzecz, województwo lubuskie

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin (Rzepin-Gajec)

Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Ośno Lubuskie, ul. Ogrodowa

Wykonanie sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych przy ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w msc. Szczaniec, Etap I od km 0+000 do km 0+800 na drodze powiatowej 1211F

Budowa sieci wodociągowej w ul. Ceglana Góra i ul. Głowackiego w Skwierzynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul.Głowackiego i Partyzantów w Skwierzynie (dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie)

Budowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Janiszowice, Zasieki i Brożek – Gmina Brody - (sieć wodociągowa Zasieki -Brożek)

Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna tłoczna, kanalizacja deszczowa w ramach Budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła "Międzyrzecz Południe” do węzła „Sulechów” odcinek 2, od km 17+100 do km 24+500 (dla HERMANN KIRCHNER POLSKA Sp. z o.o. Łódź)Kontraktu 17 – Budowa kanalizacji na Osiedlu Piastowskim i osiedlu Mały Puszczyków w mieście Szprotawa (dla Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.)

Ośno Lubuskie Przebudowa ul. Widok oraz ul. Podgórnej

Instalacje sanitarne zewnętrzne w ramach Budowy stacji paliw w miejscowościach Sosna i Gnilec, gmina Słubice - Miejsce Obsługi Podróżnych przy autostradzie A2, (dla BUDINSTAL Sp. z o.o. Międzyrzecz)

Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa w ramach budowy w ramach budowy Autostrady A-2 Świecko - Nowy Tomyśl; odcinek 5.4 Łagów-Jordanowo km 51+000÷66+000; odcinek 5.5.1 Jordanowo - Myszęcin km 66+000÷75+500 (dla Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Łódź)

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Święty Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca – etap I (dla Gminy Międzyrzecz)

Kanalizacja sanitarna i deszczowa, drogi, chodniki, place w ramach Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Międzyrzeczu przy ul. Malczewskiego (os. Zachodnie), nr działki 799/63 (dla POSBAU S.A. BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE Poznań)

Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Świebodzin – etap I (dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. Świebodzin)

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach Przebudowy połączenia drogowego Gminy Słońsk z Gminą Ośno Lubuskie (dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. DROGBUD Świebodzin)

Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Pamiątkowej i Kiszmanowicza w Międzyrzeczu (dla NCC ROADS sp. z o.o. Stargard Szczeciński)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku ul. Poznańskiej w m. Sulęcin od km 43+580 do km 44+400 (dla POLSKIEGO ASFALTU Sp. z o.o. Pruszków);Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 w km 67+620 z drogą krajową nr 3(dla DROGBUD sp. z o.o. Świebodzin)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcielu (dla Zachodniopomorskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „EDBO” sp. z o.o. Szczecin)

Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie

Modernizacja przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Przytoczna, w gminie Przytoczna w formule zaprojektuj i wybuduj

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Rokitnica, gm. Skąpe

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin, Kontrakt II - Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie

Przebudowa ulicy Jeziornej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – kanalizacja deszczowa, przebudowa studni, kanalizacja sanitarna

Budowa studni kanalizacyjnych oznaczonych w projekcie jako S1 i S2 wraz z wymianą zasuwy w ramach zadania Renowacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Fabrycznej, Dworcowej, Wschowskiej, Strzeleckiej, Drzymały, Parkowej w Wolsztynie, wraz z modernizacją centralnej przepompowni ścieków – wymiana

Wykonanie robót w zakresie montażu rurociągów HDPE w ramach Projektu „Zaprojektowanie, Wykonanie oraz Przekazanie do Eksploatacji Terminalu Regazyfikacji Gazu Skroplonego w Świnoujściu”, którego Zamawiającym jest Polskie LNG S.A. (dla Saipem S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce)

KONTRAKT 21 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława – Sowiny i części osiedla Słoneczne”. (dla Gminy Szprotawa)

Odprowadzenie wód opadowych z terenu Ośrodka Produkcyjnego Ołobok (dla Przedsiębiorstwa Usług Technicznych i Budowlanych „Serwis Utrzymania Ruchu” Sp. z o.o., Odolanów) w ramach zadania, którego Inwestorem było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełcz w Gminie Nowa Sól w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych” (dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli)

Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa w ramach budowy Autostrady A-2 Świecko - Nowy Tomyśl; odcinek 5.3 km 35+000÷51+000 (dla Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wrocław)

Kanalizacja deszczowa w ramach Przebudowy dróg ulic Świerczewskiego, Walki Młodych, Świebodzińskiej i Kasztanowejw Torzymiu (dla PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROGBUD Świebodzin)

Kanalizacja deszczowa, oświetlenie ulic w ramach Przebudowy i rozbudowy ulicy Konstytucji 3 Maja (1213F)i Spokojnej (102140F) – Gmina Międzyrzecz – Powiat Międzyrzecki (dla POL-DRÓG Sp. z o.o. Kościan)

Budowa sieci wodociągowej Ø160 relacji Stare Kursko - Zamostowo (dla Gminy Międzyrzecz)

Przebudowa ulic Słowackiego i Mickiewicza wraz z sieciami w Międzyrzeczu (dla Gminy Międzyrzecz)

Budowa obwodnicy Międzyrzecza (dla BERGER BAU POLSKA sp. z o.o. Wrocław)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyrzeczu (dla BUDIMEX DROMEX s.a. Poznań)

Rozbudowa kanalizacji ściekowej w ul. Powstańców Wlkp., Piłsudskiego, Batorego, II-go Lutego, Portowej, Matejki w Skwierzynie (dla ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. Skwierzyna)

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla wsi Szczaniec – zadanie I etap I (dla Gminy Szczaniec)

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Osiedle „Nad Obrą” – zadanie 1(dla Gminy Międzyrzecz)

udowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, zadanie nr 2,3 w ramach Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytoczna wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji – I etap (dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin)

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na odcinku Lubikowo – Lubikówko wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w miejscowości Lubikowo, gm. Przytoczna

Budowa kanalizacji w m. Pałck z tranzytem do m. Skąpe, gm. Skąpe

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin, Kontrakt III – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rzepinie

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej oraz remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach – Część 1

Wykonanie sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, do budynków mieszkalnych wielorodzinnych (zakres etapu 1), przy ul. Nowej w Zielonej Górze

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żelechów, gm. Łagów

Adres:

ul. Pamiątkowa 32
66-300 Międzyrzecz
woj. lubuskie
Polska

Biuro:

Telefon:

+48 95 741 28 92

E-mail:

biuro@pphuniewiadomski.pl

Odbiór i transport odpadów:

Telefon:

+48 95 742 93 72

E-mail:

odpady@pphuniewiadomski.pl

Firma:

PPHU Niewiadomski Sp. z o.o.

numer rachunku (opłaty za odbiór odpadów i pojemniki)

40 8367 0000 0025 7202 2000 0001

BDO:

000017860

Firma:

"Niewiadomski" Sp. z o.o.

numer rachunku

41 8367 0000 0021 0106 1002 0001

BDO:

000224160

Scroll to Top