Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Odbiór odpadów phone +48 95 742 93 72 ;  email  odpady@pphuniewiadomski.pl

Odpady

Odpady w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne – odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych.

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), obowiązująca od 23 stycznia 2013 roku definiuje odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Harmonogram odbioru odpadów :
- Międzyrzecz
- Trzciel
- Łagów
- Zamostowo

 

 

ODPADY Komunalne

komunalne

Segregowane Szkło

szklo

SEGREGOWANE PAPIER

papier

SEGREGOWANE PLASTIK

plastik

A A A

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry