Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Odbiór odpadów phone +48 95 742 93 72 ;  email  odpady@pphuniewiadomski.pl

Odpady

Odpady w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne – odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych.

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), obowiązująca od 23 stycznia 2013 roku definiuje odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Harmonogram odbioru odpadów :
- Międzyrzecz
- Trzciel
- Łagów
- Zamostowo

 

 

ODPADY Komunalne

komunalne

Segregowane Szkło

szklo

SEGREGOWANE PAPIER

papier

SEGREGOWANE PLASTIK

plastik

A A A

logo 2

Od stycznia 2013 rozpoczeliśmy z sukcesem działalność związaną z ochroną środowiska naturalnego, odbierając odpady komunalne z trzech gmin, gospodarstw, instytucji, zakładów i sklepów.


We wrześniu 2013 powstało PPHU NIEWIADOMSKI Sp z.o.o które zamierza działać w sektorze usług budowlano-montażowych ale szerzej w kierunku działalności związanej z ochroną środowiska.


W kolejnym kroku planujemy uruchomić nowoczesny zakład segregowania śmieci, produkcje paliwa alternatywnego ,energii elektrycznej i biogazu.

Jeżeli byliby Państwo skłonni podjąć współpracę z naszym przedsiębiorstwem, w oparciu o proponowane profile bądź zakres świadczonych usług, prosimy o kontakt.

1 

2 

3

 4