Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A


Do najważniejszych zrealizowanych kontraktów w zakresie budowy systemów wodno-kanalizacyjnych oraz dróg należą:

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym”(dla PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROGBUD Świebodzin)
 • Budowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej  wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Janiszowice, Zasieki i Brożek – Gmina Brody - (sieć wodociągowa Zasieki -Brożek)
 • Wykonanie robót w zakresie montażu rurociągów HDPE w ramach Projektu „Zaprojektowanie, Wykonanie oraz Przekazanie do Eksploatacji Terminalu Regazyfikacji Gazu Skroplonego w Świnoujściu”, którego Zamawiającym jest Polskie LNG S.A. (dla Saipem S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce)
 • Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek – projekt zasadniczy (dla GMINY ZBĄSZYNEK)
 • Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna tłoczna, kanalizacja deszczowa w ramach Budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła "Międzyrzecz Południe” do węzła „Sulechów” odcinek 2, od km 17+100 do km 24+500 (dla HERMANN KIRCHNER POLSKA Sp. z o.o. Łódź)Kontraktu 17 – Budowa kanalizacji na Osiedlu Piastowskim i osiedlu Mały Puszczyków w mieście Szprotawa (dla Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.)
 • KONTRAKT 21 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława – Sowiny i części osiedla Słoneczne”. (dla Gminy Szprotawa)
 • Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - zad nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie (dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze)
 • Odprowadzenie wód opadowych z terenu Ośrodka Produkcyjnego Ołobok (dla Przedsiębiorstwa Usług Technicznych i Budowlanych „Serwis Utrzymania Ruchu” Sp. z o.o., Odolanów) w ramach zadania, którego Inwestorem było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kursko (dla Gminy Międzyrzecz)
 • Ośno Lubuskie Przebudowa ul. Widok oraz ul. Podgórnej
  Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.:  „Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Łagów: ul. Paderewskiego, Jodłowa, Wrzosowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Krótka, Bukowa, Leśna, Modrzewiowa i Podgórna" prowadzonych dla inwestycji pn. „Kompleksowy system modernizacji  i budowy infrastruktury drogowej w gminie Łagów” dla Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Budowlanych Dionizy Woiński  Krzeszyce
 • Instalacje sanitarne zewnętrzne w ramach Budowy stacji paliw w miejscowościach Sosna i Gnilec, gmina Słubice - Miejsce Obsługi Podróżnych przy autostradzie A2, (dla  BUDINSTAL Sp. z o.o. Międzyrzecz)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełcz w Gminie Nowa Sól w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych” (dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli)
 • Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa w ramach budowy w ramach budowy Autostrady A-2 Świecko - Nowy Tomyśl; odcinek 5.4 Łagów-Jordanowo km    51+000÷66+000; odcinek 5.5.1 Jordanowo - Myszęcin km 66+000÷75+500 (dla Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Łódź)
 • Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa w ramach budowy Autostrady A-2 Świecko - Nowy Tomyśl; odcinek 5.3 km 35+000÷51+000 (dla Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wrocław);   
 • Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa w ramach budowy Autostrady A-2 Świecko - Nowy Tomyśl; odcinek 5.6 Trzciel – Nowy Tomyśl; 5.5.2 Myszęcin – Trzciel (dla STRABAG Sp. z o.o. Pruszków);
 • Kanalizacja sanitarna w miejscowości Święty Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca – etap I (dla Gminy Międzyrzecz);
 • Kanalizacja deszczowa w ramach Przebudowy dróg ulic Świerczewskiego, Walki Młodych, Świebodzińskiej i Kasztanowejw Torzymiu (dla PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROGBUD Świebodzin);
 • Kanalizacja deszczowa w ramach Przebudowy ulicy Dudka, Przemysłowej, Ostrówek i Leśnej w Sulęcinie (dla BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. Wrocław) ;
 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa, drogi, chodniki, place w ramach Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w Międzyrzeczu przy ul. Malczewskiego (os. Zachodnie), nr działki 799/63 (dla POSBAU S.A. BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE Poznań);
 • Kanalizacja deszczowa, oświetlenie ulic w ramach Przebudowy i rozbudowy ulicy Konstytucji 3 Maja (1213F)i Spokojnej (102140F) – Gmina Międzyrzecz – Powiat Międzyrzecki
      (dla POL-DRÓG Sp. z o.o. Kościan);
 • Chodnik wraz z zjazdami w ulicy Wybudowanie w Międzyrzeczu w ramach Przebudowy i rozbudowy ulicy Konstytucji 3 Maja (1213F) i Spokojnej (102140F) – Gmina Międzyrzecz – Powiat Międzyrzecki (dla INFRAKOM Sp. z o.o. Wolsztyn) ;
 • Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Świebodzin – etap I  (dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. Świebodzin);
 • Budowa sieci wodociągowej Ø160 relacji Stare Kursko - Zamostowo  (dla Gminy Międzyrzecz);
 • Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, Międzyrzecz os. Zachodnie - etap I, II, III (dla Gminy Międzyrzecz);
 • Przebudowa ulic Słowackiego i Mickiewicza wraz z sieciami w Międzyrzeczu (dla Gminy Międzyrzecz);
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 1218F w m. Rzeczyca (dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. DROGBUD Świebodzin);
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ramach Przebudowy połączenia drogowego Gminy Słońsk z Gminą Ośno Lubuskie (dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. DROGBUD Świebodzin).  
 • Budowa obwodnicy Międzyrzecza  (dla BERGER BAU POLSKA sp. z o.o. Wrocław);
 • Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Ociosna – Skwierzyna od km 206+400 do km 209+950 (dla BILFINGER BERGER INFRASTRUKTURA sp. z o.o. Wrocław i WARSZAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT  DROGOWYCH s.a. Warszawa);
 • Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Pamiątkowej i Kiszmanowicza w Międzyrzeczu (dla NCC ROADS sp. z o.o. Stargard Szczeciński);
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyrzeczu (dla BUDIMEX DROMEX s.a. Poznań);
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku ul. Poznańskiej w m. Sulęcin od km 43+580 do km 44+400 (dla POLSKIEGO ASFALTU Sp. z o.o. Pruszków);Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 w km 67+620 z drogą krajową nr 3
      (dla DROGBUD sp. z o.o. Świebodzin);
 • Rozbudowa kanalizacji ściekowej w ul. Powstańców Wlkp., Piłsudskiego, Batorego, II-go Lutego, Portowej, Matejki w  Skwierzynie (dla ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. Skwierzyna);
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla wsi Szczaniec – zadanie I etap I (dla Gminy Szczaniec);
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do m. Garbicz – etap I – Aglomeracja Boczów (dla Miasta Torzym).
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec, Skoki, Kuźnik (dla Gminy Międzyrzecz);
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcielu (dla Zachodniopomorskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „EDBO” sp. z o.o. Szczecin);
 • Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Osiedle „Nad Obrą” – zadanie 1(dla Gminy Międzyrzecz)
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ramach Budowy drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wlkp. odc. III  (dla BERGER BAU POLSKA sp. z o.o. Wrocław)
 • Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, zadanie nr 2,3 w ramach Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytoczna wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji – I etap (dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin);
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Ceglana Góra i ul. Głowackiego w Skwierzynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul.Głowackiego i Partyzantów w Skwierzynie (dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie);

  Realizacja: