Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Wspólnie ze Spółką z o.o. VEKTO z Poznania oraz Spółką z o.o. EKOLOG z Piły realizujemy Kontrakt pn. „Rekonstrukcja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Talas w Kirgistanie”. Umowa na realizację została zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem "Taza Suu" w Talas Miasto dnia 01.08.2016 r. Zakres naszych prac obejmuje m.in. wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przepompownią wody czystej. Przedmiotowy zakres Kontraktu zostanie ukończony na przełomie roku 2017/2018.