Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Wykonanie robót w zakresie montażu rurociągów HDPE wraz z armaturą w ramach Projektu „Zaprojektowanie, Wykonanie oraz Przekazanie do  Eksploatacji Terminalu Regazyfikacji Gazu Skroplonego w Świnoujściu”.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grochowo, gm. Sulęcin

LUBIKOWO - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej na odcinku Lubikowo – Lubikówko wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w miejscowości Lubikowo, gm. Przytoczna

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.:  „Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Łagów: ul. Paderewskiego, Jodłowa, Wrzosowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Krótka, Bukowa, Leśna, Modrzewiowa i Podgórna" w ramach inwestycji pn. Kompleksowy system modernizacji  i budowy infrastruktury drogowej w gminie Łagów.

Wykonanie przepustu drogowego w korycie rowu zlokalizowanego w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym dla Panattoni Development Europe Sp. z o.o. Warszawa

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej poprzez budowę dróg dojazdowych na terenie parku przemysłowego w Skwierzynie

KONTRAKT 17 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków”

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym (dla PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROGBUD Świebodzin)

Budowa szaletu miejskiego w m. Ośno Lubuskie

PRZYTOCZNA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WRAZ Z DOJA ZDAMI I WEWNĘTRZNĄ KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ORAZ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYTOCZNA

Wspólnie ze Spółką z o.o. VEKTO z Poznania oraz Spółką z o.o. EKOLOG z Piły realizujemy Kontrakt pn. „Rekonstrukcja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Talas w Kirgistanie”. Umowa na realizację została zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem "Taza Suu" w Talas Miasto dnia 01.08.2016 r. Zakres naszych prac obejmuje m.in. wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przepompownią wody czystej. Przedmiotowy zakres Kontraktu zostanie ukończony na przełomie roku 2017/2018.

Wykonanie  robót  kanalizacyjnych  oraz  wodociągowych w  ramach kontraktu pn. „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w miejscowości Skwierzyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno- Skwierzyna w KM 13+423.”